Орган з сертифікації
 

03115, м. Київ-115
вул. Відпочинку, 9 А
(м. "Святошин")

Телефон 452-34-01
Факс 424-23-39
Бухгалтерія 450-66-59

Е-mail: 10cc@ua.fm

Орган з сертифікації

Атестат про акредитацію

Зареєстрований у Реєстрі НААУ за № 1О032 від 12 лютого 2019 року . Дійсний до 11 лютого 2024 року


Документи необхідні для отримання сертифікату відповідності


Зразки документів

Бланк акту відбору зразків, заявка на проведення добровільної сертифікації, оцінки відповідності вимогам ТР


Політика ОС "10 Хіммотологічний центр"


Правила і процедури надавання сертифікації

Акредитований Орган з сертифікації «10 Хіммотологічний центр Міністерства оборони України» встановив і підтримує у власний системі управління якості правила і процедури : ПР-1/01 «Процедура для забезпечення встановлених умов функціонування»; ПР-6/17 «Процедура надання, підтримання і, якщо необхідно, призупинення дії або скасування сертифікації»; пр-6/18 «Процедура щодо розширення або скорочення сфери сертифікації»; ПР-6/19 «Процедура повторного оцінювання у випадку внесення змін, що істотно впливають на сертифікацію»; ПР-6/15 «Процедура проведення добровільного оцінювання продукції та порядок проведення добровільної сертифікації в системі «10 ХЦ», ПР-6/16 "Порядок оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту (ПКМУ №927 від 01.08.2013) в системі "10ХЦ" згідно яких здійснюється надавання і підтримування сертифікації та приймаються рішення щодо розширення або скорочення сфери наданої сертифікації, призупинення, скасування та відмови у надаванні сертифікації.

1 2 3
 
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов