Новини
 

03115, м. Київ-115
вул. Відпочинку, 9 А
(м. "Святошин")

Телефон 452-34-01
Факс 424-23-39
Бухгалтерія 450-66-59

Е-mail: 10cc@ua.fm

Новини / Міжлабораторні порівняльні випробування нафтопродуктів за програмою "ТЕСТ НАФТА"

МІЖЛАБОРАТОРНІ ПОРІВНЯЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ НАФТОПРОДУКТІВ

              У 2004 року 10 Хіммотологічний центр Міністерства оборони України наділений Національним агентством з акредитації України (далі - НААУ) повноваженнями координатора міжлабораторних порівняльних випробувань нафтопродуктів за програмою «ТЕСТ НАФТА».  ВЦ «10 Хіммотологічний центр» акредитований НААУ за ДСТУ ISO/IEC 17025:2017, атестат про акредитацію № 20389 від 09.07.2020р.
             Основна мета міжлабораторних порівняльних випробувань нафтопродуктів – це визначення здатності лабораторій/центрів виконувати компетентно випробування в заданій сфері акредитації і постійне вдосконалення своєї результативності.
            10 Хіммотологічним центром, як координатором, розроблено, погоджена в НААУ і впроваджена Програма міжлабораторних порівняльних випробувань нафтопродуктів „ТЕСТ НАФТА”, яка реалізується у форматі послідовних незалежних раундів.
             Ціль Програми – перевірка
випробувальних лабораторій/центрів - учасників на якість проведення випробувань.
             З 2004 року 10 Хіммотологічним центром проведено
вісімь незалежних експериментальних раундів, тривалість кожного з яких 16 місяців.

       У грудні 2018 року завершено VIIІ раунд (експериментальний) Програми „ТЕСТ НАФТА” (випробувальні зразки: автомобільний бензин А-92-Євро5-Е5, олива моторна АЗМОЛ ГАРАНТ М-4042 ВТ).
           Випробувальні центри/лабораторії, незалежно від статусу акредитації, запрошуються до участі в раундах Програми „ТЕСТ НАФТА”.
         Взаємозв’язку між раундами немає і
розпочати участь в Програмі практично можна з будь-якого чергового раунду.   
         У відповідності до рекомендацій нормативних документів міжлабораторні порівняльні випробування проводяться
на засадах: конфіденційності інформації, добровільної участі,  дотримування єдиних вимог до процесу перевірки кваліфікації та системи якості, яка побудована згідно международного стандарту
згідно ДСТУ EN ISO/IEC 17043.

         Суб’єкт, який виявив бажання прийняти участь у роботі Програми «ТЕСТ НАФТА», отримує: 
               - витяг з Програми; 
               - розрахунок вартості участі в міжлабораторних порівняльних випробуваннях нафтопродуктів; 
               - бланк анкети учасника;

-  інструкцію для учасника раунду Програми.

 
           Після узгодження засад участі у раунді Програми,  з випробувальним центром/лабораторією укладається договір на участь в Програмі «ТЕСТ НАФТА» міжлабораторних порівняльних випробувань нафтопродуктів.
            По закінченню
виконання умов/реалізації раунду, учасникам  надається Довідка про участь у раунді з отриманими результатами, оцінкою по кожному показнику якості і загальною оцінкою по кожному з випробувальних зразків, а також Звіт про проведення раунду.

             

                           Шановні керівники випробувальних центрів/лабораторій!

Запрошуємо до участі в Програмі міжлабораторних порівняльних випробувань нафтопродуктів „ТЕСТ НАФТА”. 
 
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов