Орган з сертифікації
 

03115, м. Київ-115
вул. Відпочинку, 9 А
(м. "Святошин")

Телефон 452-34-01
Факс 424-23-39
Бухгалтерія 450-66-59

Е-mail: 10cc@ua.fm

Орган з сертифікації / Політика 10 Хіммотологічного центру

ЗАЯВА

ПРО ПОЛІТИКУ І ЦІЛІ В СФЕРІ ЯКОСТІ

 

      Політикою в сфері якості ОС "10 ХЦ" є недискримінаційне відношення керівництва та персоналу ОС "10 ХЦ" до замовників послуг з оцінки/підтвердження відповідності, високої культури обслуговування та гнучкої цінової політики.

      Високий технічний рівень і якість надання послуг, постійне їх покращення ми розглядаємо як головні чинники довготривалої присутності на ринку, зміцнення економічного становища і подальшого розвитку установи.

     Соціальна політика скерована на збереження та зміцнення кадрового потенціалу фахівців, розвиток партнерських взаємин в колективі, розуміння персоналом спільності цілей та на постійний особистий розвиток і вдосконалення компетенції співробітників.

                                              

Основні цілі ОС «10 ХЦ» в сфері якості:

- постійно підтримувати та зміцнювати набуту репутацію ОС «10 ХЦ» надійного постачальника послуг тільки найвищої якості;

- задовольняти потреби Замовників, щодо надання послуг з сертифікації;

- залучати до робіт з сертифікації висококваліфікований персонал;

- забезпечувати режим конфіденційності інформації стосовно Замовника;

- постійно розвивати партнерські стосунки з субпідрядниками, Замовниками;

- з метою підтримання професійного іміджу та підвищення компетенції персоналу  приймати участь в конференціях, семінарах з питань стандартизації, метрології, сертифікації та технічного регулювання;

- з метою інформування замовників щодо змін в нормативній документації на продукцію в Україні та за кордоном приймати участь у розробці методичних рекомендацій з хіммотології.

   

Для забезпечення виконання Політики в сфері якості ОС «10 ХЦ»

має необхідні  технічні та людські ресурси, а керівництво зобов’язується:

-       вдосконалювати власну систему управління та підтримувати вектор її розвитку на постійне поліпшення;

-       здійснювати аналізування зі встановлення фактичного рівня надання послуг за рекламаціями і зверненнями Замовників;

-       готувати і підвищувати рівень кваліфікації персоналу у дозволених сферах надання послуг;

-       здійснювати аналізування скарг, апеляцій та оцінювати рівень конфіденційності інформації;

-       актуалізувати договірні засади співробітництва.

 

      Покращення якості в сфері надання послуг входить в сферу компетенції керівництва ОС «10 ХЦ» і безпосередніх виконавців, що приймають участь в їх реалізації. Кожен з них несе відповідальність в межах, встановлених впровадженою системою управління якістю.

      Гарантом реалізації прийнятої політики в сфері якості є керівник ОС «10 ХЦ», який забезпечує розуміння і дотримання політики в сфері якості всіма працівниками, створює умови для залучення їх до процесу управління якістю і максимального розвитку їх особистих творчих здібностей.

 

Начальник 10 Хіммотологічного центру

Міністерства оборони України                                                             В.П. ПИВОВАР

 

 
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов