Орган з сертифікації
 

03115, м. Київ-115
вул. Відпочинку, 9 А
(м. "Святошин")

Телефон 452-34-01
Факс 424-23-39
Бухгалтерія 450-66-59

Е-mail: 10cc@ua.fm

Орган з сертифікації / Порядок розгляду спірних питань, скарг, апеляцій

Ваші запити, скарги та апеляції стосовно роботи органу з сертифікації систем управління можливо направити за підписом, або анонімно на електронну поштову скриньку skargy10cc@ua.fm.

 

Порядок розгляду претензій, скарг або апеляцій

 

Надходження апеляції, скарги, претензії, рекламації до ОС „10 ХЦ” може відбуватися через:

-     відділ документообігу;

-     заповнення відповідних розділів актів здачі-приймання робіт;

-     анкетування замовників ОС „10 ХЦ”;

-     електронну адресу.

Заявник може опротестувати заходи і рішення щодо результатів робіт з сертифікації, технічного нагляду або скасування сертифікату відповідності, він може подати письмову апеляцію,  претензію, рекламацію до органу сертифікації відповідно до цієї процедури. Гарантії того, що всі зацікавлені сторони  сповіщені про існування процесу апеляції наведені в пункті “Розгляд спірних питань” договору, який підписується перед початком робіт.

Термін подачі не повинен перевищувати одного місяця від дня одержання рішення органу або відмови у відновленні порушених прав з боку керівництва ОС “10 ХЦ”.

Подавцем апеляцій, скарг, претензій, рекламаційє організації, підприємства незалежно від форми власності та виду діяльності, що діють в Україні, а також фізичні особи, які подають апеляцію.

Подавцем апеляцій, скарг, претензій, рекламацій  можуть бути оскаржені такі дії органу:

-     відмова у прийнятті заявки на сертифікацію;

-     прийняття рішення про відмову в сертифікації;

-     призупинення або скасування сертифіката;

-     порушення правил сертифікації;

-     інші питання, якщо вони стосуються сертифікації і надання послуг,  якщо вони  призвели до порушення його прав та інтересів.

ОС "10 ХЦ" реєструє всі апеляції, скарги та спірні питання, щодо сертифікації, технічного нагляду, або надання послуг.

Подавець може в будь-який час відізвати подані апеляції, скарги, претензії, рекламації. У цьому випадку розгляд апеляції, скарги, претензії, рекламації зупиняється. ОС гарантує розгляд всіх скарг стосовно виконуваних робіт з сертифікації, що надходять на поштову електрону скриньку ОС або письмово. Розгляд скарг, що надходять на поштову електрону скриньку ОС анонімно, проводиться наступним чином:

Скарга роздруковується, реєструється та подається на розгляд керівникові ОС або його заступнику.

Якщо скарга обґрунтована та має місце порушення процедур сертифікації, то по ній розробляються коригувальні дії, виконання яких регламентовано внутрішніми процедурами ОС.

Розгляд скарг, що надійшли на поштову електрону скриньку ОС не анонімно, проводиться в тому ж порядку що й анонімні скарги, але повідомлення про вирішення питань по скарзі направляється письмово на адресанта скарги.

Для розгляду апеляцій, скарг та спірних питань в ОС “10 ХЦ”  утворена апеляційна комісія. Персонал, не приймає участь у розгляді будь-якої апеляції, якщо він задіяний протягом останніх двох років у відношенні з заявником, апеляція якого розглядається.

Комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України у тому числі нормативно-правовими актами з питань акредитації і сертифікації. Члени комісії зобов’язані дотримуватись конфіденційності щодо отриманої під час роботи інформації. Після проведення реєстрації всі матеріали передаються на розгляд голові комісії.

Комісія розглядає у місячний термін від дня її надходження. Голова комісії доручає членам опрацювати апеляції, скарги, претензії, рекламації і підготувати пропозиції, потім розглядає опрацьовані матеріали та призначає дату засідання комісії.

Рішення Комісії підписуються всіма її членами та доводиться до відома подавця апеляції протягом 5 днів з дати прийняття рішення.

 

Розгляд спірних питань

 

Спірні питання між заявником та ОС вирішуються в Господарському суді відповідно чинного законодавства України.

 

 
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов