Випробувальний центр
 

03115, м. Київ-115
вул. Відпочинку, 9 А
(м. "Святошин")

Телефон 452-34-01
Факс 424-23-39
Бухгалтерія 450-66-59

Е-mail: 10cc@ua.fm

Випробувальний центр / Політика щодо компетентності та неупередженості

ПОЛІТИКА

ЩОДО КОМПЕТЕНТНОСТІ  ТА НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ.

Керівництво 10 Хіммотологічного центру гарантує неможливість залучення ВЦ «10 ХЦ» у будь-яку діяльність, яка б знизила довіру до компетентності ВЦ, його неупередженості та об’єктивності діяльності.

ВЦ «10 ХЦ» має:

- компетентний персонал, кваліфікація якого підтверджена документально;

- актуалізований фонд нормативних документів на продукцію і методи випробувань її характеристик/властивостей;

- необхідні приміщення, що відповідають всім вимогам, оснащені необхідними приладами, устаткуванням, реактивами та обладнаними робочими місцями;

- керівний документ - Положення про ВЦ «10 ХЦ»;

- Настанову з якості та процедури системи якості.

    Керівництво ВЦ «10 ХЦ»

- визначило організаційну структуру ВЦ «10 ХЦ», її місце в організації, до складу якої входить, а також взаємозв’язки між управлінням якістю, технічною діяльністю і допоміжними службами;

- встановило відповідальність, повноваження і взаємовідносини всього персоналу ВЦ “10 ХЦ”, що керують, виконують або перевіряють роботи, які впливають на якість випробування та калібрування  ;

    - забезпечує наглядання за співробітниками, що проводять випробування та калібрування, охоплюючи стажистів, з боку осіб, знайомих з методами та процедурами, призначення кожного випробування, а також з оцінюванням результатів випробування;

    - несе загальну відповідальність за технічну діяльність і надання необхідних ресурсів для забезпечення належної якості роботи ВЦ «10 ХЦ»;

    - призначило представника керівництва з якості, який відповідає та має повноваження, що забезпечують впровадження СЯ та її постійне функціонування.

    - забезпечує, щоб персонал ВЦ “10 ХЦ” усвідомлював обґрунтованість та важливість своєї діяльності і свого внеску в досягненні цілей системи управління.

 

Керівництво ВЦ «10 ХЦ» гарантує, що відповідні процеси обміну інформацією встановлені в Центрі та обмін інформацією відбувається з урахуванням результативності функціонування системи управління.

 

Керівник випробувального центру

            «10 Хіммотологічний центр»                                                            О.Л. ОСЛОПОВ
 
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов